Ngày nay, du học hàn quốc đã trở thành một xu hướng tất yếu của học sinh và sinh viên khi đi du học tại hàn quốc.Vốn được ưu ái và đặt cho cái tên là xứ sở của kim chi , hàn quốc ngày càng được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam.Từ việc yêu thích điện ảnh hàn quốc,diễn viên hàn quốc, âm nhạc đến idol hàn , các bạn trẻ lại có mong muốn đi du học tại  hàn quốc bởi lẽ hàn quốc là một đất nước cũng có nền giáo dục phát triển vượt bậc.

Kết quả hình ảnh cho du học hàn quốc 2016

du học hàn quốc 2016

Trường  Đại học Soon Chun Hyang là một trường đại học tư nhân toàn diện bốn năm. Có một đại học hoàn chỉnh, sau đại học, người lớn giáo dục , sinh viên ở tất cả các cấp trong hệ thống giáo dục, vv và các viện nghiên cứu. Một số là văn học 6 Khoa, Khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học Y tế, Trường Cao đẳng Y tế và Trường Đại Học sáu bình thường Graduate School, Trường Đại Học Công nghiệp, Đại học Hanyang , Trường Đại Học Giáo dục, Trường Đại Học Khoa học Y tế.

Kết quả hình ảnh cho du học hàn quốc 2016

du học hàn quốc 2016

 Trường mở bốn bệnh viện trực thuộc trên khắp cả nước, và các thử nghiệm đầu tiên cho sinh viên Gyeonggi lập “giảng dạy đào tạo.

  Học phí (Đơn vị tiền tệ: Won).

Khoa / Bộ Phí nhập học học phí Phí sinh viên tổng số
Cao đẳng Nhân văn 824,000 3.356.000 / td> 12.000 4.192.000
Khoa Khoa học Xã hội 824,000 3.356.000 12.000 4.192.000
Trường kinh doanh toàn cầu 824,000 3.575.000 12.000 4.411.000
Khoa học tự nhiên,
kỹ thuật y tế,
Tin tức và Truyền thông,
Viện quản lý y tế
824,000 3.794.000 12.000 4.630.000
Kỹ thuật,
nhà hát và nhảy múa, phim và hình ảnh động,
y tế kỹ thuật IT
824,000 4.147.000 12.000 4.983.000
công nghệ sinh học y tế,
nội dung truyền thông
824,000 3.898.000 12.000 4.734.000
giáo dục thanh thiếu niên và các thông tin,
toán học, phúc lợi xã hội
824,000 3.498.000 12.000 4.334.000

BÌNH LUẬN FACEBOOK, HỎI ĐÁP, TƯ VẤN